készült: 2015. III. 20. 10:46:05
készült: 2015. V. 30. 08:57:04
készült: 2015. V. 30. 10:48:04
kép: +36305952916
készült: 2015. V. 30. 15:41:17
kép: +36305952916
készült: 2015. V. 30. 16:06:47
kép: +36305952916
készült: 2015. V. 30. 16:10:38

A pályázati kiírás címe:
„A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése köznevelési intézményekben”
A pályázati kategória kódja:
NTP–MTI–14

A pályázatunk adatai

Pályázó neve:
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola
Pályázó címe:
1122 Budapest Városmajor u. 71.
Program címe:
MMM – Mindig Mindenütt Matematika
Pályázati azonosító:
NTP-MTI-14-0045
A program megvalósításáért felelős tanár:
Pálfiné Kovács Erika
A tehetséggondozó programba bevont célcsoport:
12. évfolyamos emelt szintű tehetséggondozó matematika csoport
Támogatott tevékenység:
Legalább 30 órás (tanórán kívüli), témanapot (legalább 6 órás szakmai foglalkozás) magában foglaló, a matematikai kompetenciák elmélyítését szolgáló tehetséggondozó program megvalósítása. A program legalább egy elemének kapcsolódnia kellett a „2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez.

A pályázat megvalósítása

A program 2015. január és 2015. június között valósult meg.

A program célja

az emelt szintű, tehetséggondozó 12. évfolyamos matematika csoportban a 4 éves közös tehetséggondozó munka lezárásaként:
 • Emelt szintű, illetve az emelt szintű érettségi követelményeit meghaladó nehezebb feladatokkal és új anyagrészekkel megalapozni az egyetemi tanulmányokat.
 • A matematika területeinek alkalmazása a matematika más ágaiban, más tudományágakban és a mindennapi életben.
 • A matematika ágaihoz kapcsolódó matematika történeti összefoglalás, érdekességek.
 • A középiskolában tanultak elmélyítése, rendszerezése, a fejezetek közötti kapcsolatok áttekintése.
 • Egyéni kutató munka; egymás segítése, kooperáció csoportban; kommunikáció, érveléstechnika, vitakultúra a kiselőadások során.
 • IKT alkalmazása az előkészítő munka során és a tanulói előadásokban.

Megvalósítás

 1. Délutáni szakkör keretében feladatmegoldás, új anyagrészek, rendszerezés
 2. Délutáni szakkör keretében a témanapok előkészítése:
  • a témák kiadása, az előkészítő időszak és a témanapok feladatainak, időbeosztásának pontosítása
  • 4 csoport (egyenként 4-5 tanulóból áll) megalakítása (együtt kapták a fejenként 1 db témakört)
  • a feladatok, témakörök elosztása a csapattagok között
  • a munka megszervezése (a témanapokon 1-1 diák adta elő egyedül a saját témakörét, de segítettek egymásnak felkészülni a szóbeli előadásra)
  • folyamatos konzultációk
 3. A témanapok keretében: 2015. május 29-31. Csillebérc
  • a diákok PPT-s kiselőadásai a matematika 1-1 területéről;
   kb. 6-8 dia előadásonként
   (1-2 dia: matematikatörténet, fontosabb matematikusok, érdekességek
   kb. 3 dia: alkalmazás a matematikán belül; más tudományágakban; mindennapi életben
   1-2 dia: 1 tipikus feladat szövege + megoldás, de a megoldás lehet szóban, táblánál
   + bármi, a témához kapcsolódó egyéni ötlet)
  • az adott területhez kapcsolódó, alkalmazást bemutató további feladatok megoldása (a tanár feladatai)
  • közös beszélgetés az adott területről

Minden résztvevő egybehangzó véleménye szerint témanapok nagyon hasznosak voltak, és minden szempontból (nem csak szakmai) várakozáson felül nagyon jól sikerültek. Maximálisan megvalósult az a célkitűzés is, hogy a tanulók matematikai kompetenciáinak erősítésén belül külön-külön fókuszáljunk a kompetencia ismeret, képesség és attitűd összetevőjére a „közös matekozás örömével” együtt.

Várt rövid távú eredmények:

 • A diákok magas szintű, rendszerezett tudással rendelkeznek, összefüggéseiben is átlátják a középiskolai tananyagot.
 • Ismerik a matematika széleskörű alkalmazási lehetőségeit.
 • Kellő motivációval rendelkeznek az önképzéshez.
 • Szívesen és hatékonyan dolgoznak együtt csoportban.
 • Alapos kutató munka, előkészítés után igényes kiselőadások születtek.
 • IKT rutinos használata.
 • Sikeres emelt szintű érettségit tettek, és remélhető, hogy felvételt nyernek a megjelölt felsőoktatási intézményekbe.

Matematika érettségi eredmények:

Az idei tanév végén az országban 80932 tanuló tett matematika érettségi vizsgát, közülük mindössze 3696 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát matematikából. A programban résztvevő 18 tanulóból, 16 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát. Ez, az országos arányt magasan meghaladó arány, magáért beszél, és a 9. osztálytól tartó tehetséggondozó munka eredménye. Ugyanakkor ennek a programnak az is célja és feladata volt, hogy erre a munkára és eredményre feltegye a koronát.

Az emelt szintű érettségi átlaga: 84,5% (100%-os eredmény is van) Ezen belül az emelt szintű szóbeli érettségi átlaga: 90% (A tanulók szerint ehhez nagymértékben hozzájárultak a témanapok folyamatos, koncentrált és szinte kizárólag szóban történő témafeldolgozásai.) A 2 középszintű érettségi átlaga: 95% (100 % és 90%)

„2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez kapcsolódó programok:

(Iskolánk a Magyar Tudományos Akadémia 24 iskolából álló partneriskola-hálózatának tagja.)

 • Tehetséggondozó foglalkozás: Matematika alkalmazása az optikában.(Árnyék vízszintes talajon és lejtőn. Fényvisszaverődés, fénytörés törvénye. Prizma-feladatok. Koordináta-geometriai eszközökkel megoldható feladatok) Erre a foglalkozásra készített feladatsorról „házi dolgozat” feladatokat is kaptak a diákok önálló munkára, amelyet 1 hét múlva kellett beadniuk.
 • Paksi Atomerőmű látogatása: egész napos tanulmányút. A látogatóközpont, az üzemi terület és a hulladékkezelő meglátogatása szakavatott vezetőkkel.
 • 2015.03.20.: Részleges napfogyatkozás megtekintése
 • 2015.04.18.: Országos fizika-nap a „2015 Fény Nemzetközi Éve” jegyében