A pályázati kiírás címe:
„A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése köznevelési intézményekben”
A pályázati kategória kódja:
NTP–MTI–14

A pályázatunk adatai

Pályázó neve:
Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola
Pályázó címe:
1122 Budapest Városmajor u. 71.
Program címe:
MMM – Mindig Mindenütt Matematika
Pályázati azonosító:
NTP-MTI-14-0045
A program megvalósításáért felelős tanár:
Pálfiné Kovács Erika
A tehetséggondozó programba bevont célcsoport:
12. évfolyamos emelt szintű tehetséggondozó matematika csoport
Támogatott tevékenység:
Legalább 30 órás (tanórán kívüli), témanapot (legalább 6 órás szakmai foglalkozás) magában foglaló, a matematikai kompetenciák elmélyítését szolgáló tehetséggondozó program megvalósítása. A program legalább egy elemének kapcsolódnia kellett a „2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez.

A pályázat megvalósítása

A program 2015. január és 2015. június között valósult meg.

A program célja

az emelt szintű, tehetséggondozó 12. évfolyamos matematika csoportban a 4 éves közös tehetséggondozó munka lezárásaként:

Megvalósítás

 1. Délutáni szakkör keretében feladatmegoldás, új anyagrészek, rendszerezés
 2. Délutáni szakkör keretében a témanapok előkészítése:
  • a témák kiadása, az előkészítő időszak és a témanapok feladatainak, időbeosztásának pontosítása
  • 4 csoport (egyenként 4-5 tanulóból áll) megalakítása (együtt kapták a fejenként 1 db témakört)
  • a feladatok, témakörök elosztása a csapattagok között
  • a munka megszervezése (a témanapokon 1-1 diák adta elő egyedül a saját témakörét, de segítettek egymásnak felkészülni a szóbeli előadásra)
  • folyamatos konzultációk
 3. A témanapok keretében: 2015. május 29-31. Csillebérc
  • a diákok PPT-s kiselőadásai a matematika 1-1 területéről;
   kb. 6-8 dia előadásonként
   (1-2 dia: matematikatörténet, fontosabb matematikusok, érdekességek
   kb. 3 dia: alkalmazás a matematikán belül; más tudományágakban; mindennapi életben
   1-2 dia: 1 tipikus feladat szövege + megoldás, de a megoldás lehet szóban, táblánál
   + bármi, a témához kapcsolódó egyéni ötlet)
  • az adott területhez kapcsolódó, alkalmazást bemutató további feladatok megoldása (a tanár feladatai)
  • közös beszélgetés az adott területről

Minden résztvevő egybehangzó véleménye szerint témanapok nagyon hasznosak voltak, és minden szempontból (nem csak szakmai) várakozáson felül nagyon jól sikerültek. Maximálisan megvalósult az a célkitűzés is, hogy a tanulók matematikai kompetenciáinak erősítésén belül külön-külön fókuszáljunk a kompetencia ismeret, képesség és attitűd összetevőjére a „közös matekozás örömével” együtt.

Várt rövid távú eredmények:

Matematika érettségi eredmények:

Az idei tanév végén az országban 80932 tanuló tett matematika érettségi vizsgát, közülük mindössze 3696 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát matematikából. A programban résztvevő 18 tanulóból, 16 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát. Ez, az országos arányt magasan meghaladó arány, magáért beszél, és a 9. osztálytól tartó tehetséggondozó munka eredménye. Ugyanakkor ennek a programnak az is célja és feladata volt, hogy erre a munkára és eredményre feltegye a koronát.

Az emelt szintű érettségi átlaga: 84,5% (100%-os eredmény is van) Ezen belül az emelt szintű szóbeli érettségi átlaga: 90% (A tanulók szerint ehhez nagymértékben hozzájárultak a témanapok folyamatos, koncentrált és szinte kizárólag szóban történő témafeldolgozásai.) A 2 középszintű érettségi átlaga: 95% (100 % és 90%)

„2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez kapcsolódó programok:

(Iskolánk a Magyar Tudományos Akadémia 24 iskolából álló partneriskola-hálózatának tagja.)